Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk liczy osoby bezdomne

11 grudnia, w późnych godzinach wieczornych i nocnych rozpocznie się w Gdańsku liczenie osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, czyli na dworcach, bocznicach kolejowych, w parkach, lasach, kanałach, zsypach, klatkach schodowych oraz w domkach i altankach działkowych, a także zrujnowanych pustostanach. W akcji udział weźmie 100 osób z rożnych instytucji. Wieczorną odprawę w formie briefingu prasowego zaplanowano na godzinę 19:00 w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 9A. Dziennikarze

A
A

- To już ósma edycja badania socjodemograficznego w województwie pomorskim. „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego” organizowanego przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności pod patronatem Wojewody Pomorskiego  – informuje Paweł Stec z Pomorskiego Forum.
Dzień wcześniej ankieterzy odwiedzają placówki dla osób bezdomnych między innymi szpitale, zakłady karne, zakłady opiekuńczo – lecznicze i inne placówki ochrony zdrowia, w których mogą przebywać osoby bezdomne.
- Rejony badawcze zostały ustalone na podstawie tzw. mapy miejsc niemieszkalnych zawierającej informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych ustalonych podczas systematycznego monitorowania tych miejsc w ciągu całego roku – podkreśla Robert Klimczak kierownik Działu Osób Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. - Po zakończeniu odprawy około godziny 20 wyruszymy patrolami w wyznaczony obszar działań. Każdy patrol będzie zabezpieczony przez służby mundurowe – dodaje Klimczak.
W akcji liczenia osób bezdomnych biorą udział pracownicy socjalni Centrów Pracy Socjalnej oraz Działu Osób Bezdomnych MOPR, Straż Miejska, Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna , streetworkerzy, wolontariusze  z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek penitencjarnych i placówek służby zdrowia. Działania na terenie Gdańska koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
W tym roku, w akcji weźmie udział dwóch zastępców Prezydenta Miasta Gdańska: Piotr Grzelak zastępca ds. polityki komunalnej i Piotr Kowalczuk zastępca ds. polityki społecznej.

Zjawisko bezdomności
Zjawisko bezdomności dotyka całego społeczeństwa w Polsce. Złożoność tego zjawiska i jego regionalna specyfika zmusza nie tylko do prowadzenia różnych form wsparcia interwencyjnego dla osób bezdomnych, ale przede wszystkim do podejmowania przez wszystkie służby działań na rzecz realnego ograniczania skali bezdomności i łagodzenia jej skutków.

Apel do mieszkańców
- Apelujemy do mieszkańców, żeby zgłaszali Straży Miejskiej lub Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku każdą osobę śpiącą na ławce, czy w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej czy nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem nie ignorujmy osób bezdomnych - mówi Robert Klimczak.  - Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych na ławce, na klatce schodowej, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może skończyć się tragicznie. Jeden telefon do Straży Miejskiej, Policji czy MOPR-u w Gdańsku wielokrotnie uratował czyjeś życie. Przypominamy, że podczas zimy działania służb miejskich oraz Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny.

Kompleksowe wsparcie
Osoby bezdomne w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni ul. Żaglowa 1 w Gdańsku, bądź skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Działu ds. Osób Bezdomnych przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, w godzinach wyznaczonych na przyjmowanie klientów (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30.
- Po interwencji Policji lub Straży Miejskiej osoby bezdomne trafiają pod skrzydła profesjonalistów i otrzymują kompleksowe wsparcie – informuje Robert Klimczak. W przyjaznym i bezpiecznym miejscu czeka na nich miejsce do spania oraz gorący posiłek, a w razie potrzeby również specjalistyczna pomoc psychologa i pedagoga. W wyjściu na prostą pomagają im zarówno 4 asystentów osób bezdomnych jak i pracownicy socjalni.
Nawet po opuszczeniu placówki i pełnym usamodzielnieniu przez długi nadal mogą liczyć na wsparcie.

Aktualna baza noclegowa dla osób bezdomnych Gdańsku zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy MOPR Gdańsk a organizacjami pozarządowymi.Lp.

Podmiot

1.

Noclegownia dla mężczyzn Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1 w Gdańsku tel. 58 342 13 14

2.

Noclegownia dla mężczyzn Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” ul. Mostowa 1 w Gdańsku tel. 58 721 50 70

3.

Noclegownia i schronisko dla kobiet Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne Prometeusz ul. Sucharskiego 1 w Gdańsku tel. 58 721 53 77; 58 721 50 99

4.

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, ul. Kochanowskiego 7A w Gdańsku dla kobiet z dziećmi tel. 58 344 21 49

5.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej Dom Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie tel. 58 348 03 70 w 41

6.

Schronisko dla mężczyzn Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3 w Gdańsku

7.

Schronisko dla mężczyzn Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Równa 14  w Gdańsku tel. 58 309 00 18 w. 40

8.

Dom dla bezdomnych mężczyzn i kobiet Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Równa 14 w Gdańsku tel. 58 309 00 18 w. 43

9.

Dom dla bezdomnych mężczyzn i kobiet Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie i Nowym Stawie (placówka poza terenem Miasta Gdańska – dane dotyczą umowy MOPR w Gdańsku zawartej z organizacją) tel. 55 277 42 88


Ważne telefony

Straż Miejska w Gdańsku 986, Policja 997, Dział Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku przy ul. Wolności 16 A, tel. 58 522 38 20 (poniedziałek - piątek, 7.30-15.30).

Kontakt dla mediów:
 
Monika Ostrowska - rzecznik prasowy MOPR w Gdańsku, tel. 797 909 128
Dziennikarze poproszeni są o zabranie ze sobą legitymacji prasowej.

Monika Ostrowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)