PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dwie oferty w przetargu na odcinek linii tramwajowej w ul. Bulońskiej (od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej)

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne - jako inwestor zastępczy działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska - otworzyła oferty w przetargu na budowę odcinka linii tramwajowej od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach zadania budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (GPKM III B). Wpłynęły dwie oferty. Komisja przetargowa rozpoczęła ich sprawdzanie pod względem formalnym.

A
A

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne - jako inwestor zastępczy działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska - otworzyła oferty w przetargu na budowę odcinka linii tramwajowej od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach zadania budowa  linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (GPKM III B). Wpłynęły dwie oferty. Komisja przetargowa rozpoczęła ich sprawdzanie pod względem formalnym.

W przetargu złożono 2 oferty:

1. MTM SA/Rajbud sp zoo – 23 369 364,92 zł brutto

2. WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON – 23 811 643,15

Inwestor na wykonanie zadania przeznaczył 15 998 692,07 zł brutto, a zatem obie oferty przewyższają pulę na realizację inwestycji.

- Gdańskie Inwestycje Komunalne muszą najpierw sprawdzić oferty pod katem ich kompletności i zgodności z wymogami przetargu. Jeśli oferty będą prawidłowe pod względem formalnym, Miasto będzie musiało podjąć decyzję w sprawach finansowych. Nie przesądzam decyzji, ale po rozstrzygnięciu wcześniejszych przetargów związanych z realizacją GPKM III B mamy rezerwy finansowe, które pozwalają nam na zrealizowanie tej inwestycji – podkreśla Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Inwestycja obejmuje:

1)      budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicy Bulońskiej o długości ok. 0,705 km od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów) wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów, na podstawie dokumentacji podstawowej i dokumentacji sporządzonej w ramach niniejszego zamówienia

2)      przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego,

3)      budowę przejazdów rowerowych i chodników,

4)      przebudowę oświetlenia,

5)      budowę linii kablowych trakcyjnych,

6)      przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowa elementów systemu TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, monitoringu wizyjnego wraz z budową przewodowej transmisji danych dla infrastruktury tramwajowej. Monitorowanie pracy instalacji sterowania i ogrzewania  zwrotnic – kablem światłowodowym, rezerwę stanowić będzie radiowa transmisja danych,

7)      usunięcie kolidującej zieleni (drzewa i krzewy),

8)      przeniesie pod nadzorem ornitologa i entomologa siedlisko pachnicy dębowej,

9)      urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców,

10)  sporządzenie sprawozdań umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych z przeprowadzonych prac i nadzoru wymienionych w w/w podpunktach nr 7, 8 i 9,

11)  wykonanie studium hałasu,

12)  wykonanie pomiarów drgań,

13)  pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia

1.1    Budowa obiektów przy przystanku PKM „Brętowo”

  1. budowę budynku socjalnego (wraz z zadaszeniem wspólnym dla obu budynków),
  2. budowę toalety publicznej,
  3. budowę zadaszenia dojścia od przystanku PKM Brętowo do przystanku autobusowego przy ul. Rakoczego,

1.2      Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bulońskiej (zamawiający GIWK)

Termin zakończenia prac 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W przetargu w 100% decyduje cena

 

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe