Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dla maluchów i dla starszych uczniów –kolejne dwa boiska na mapie Gdańska

Dwa boiska, bieżnia, skocznia i siłownia zewnętrzna, a dla maluchów nowoczesny plac zabaw – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrzeszczu przy ul. Lilii Wenedy 19 od jutra będą korzystać z nowej sportowej infrastruktury. Uroczyste otwarcie odbędzie się w czwartek 20 października o godz. 8:00.

A
A

Prawdziwe centrum sportu i rekreacji powstało przy szkole Podstawowej nr 24 we Wrzeszczu. Młodsi będą mieli do swojej dyspozycji sprzęty nowoczesnego placu zabaw. Lekcje wychowania fizycznego Starsi uczniowie będą mogli trenować na nowych obiektach sportowych. Koszt inwestycji to 1,35 mln zł.

W ramach prac wykonano:
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwytami;
- boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy;
- bieżnię prostą 3-torową i skocznię,
- siłownię zewnętrzną,
- placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem;
- teren rekreacyjno - zabawowy,
- chodniki przy boiskach i placu zabaw,
- dostawy i montażu elementów małej architektury,
- drogą przeciwpożarową, drogi wewnętrzne i chodniki,
- odwodnienie ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie boisk i terenu,
- system monitoringu szkoły,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- ogrodzenie terenu szkoły,
- remont istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- izolację pionową i izolację termiczną fragmentu ścian piwnicznych budynku szkoły.

Od roku 2006 w Gdańsku powstało już 87 boisk przyszkolnych i osiedlowych.
Sprawdź wykaz wszystkich miejskich boisk wraz z regulaminem korzystania z nich i ujednoliconym cennikiem korzystania przez osoby spoza szkoły:
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Nowe-boiska-nowe-mozliwosci-Zasady-korzystania-z-nowych-obiektow,a,17104

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)