PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Debata "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio"

„Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio” – to tytuł debaty, która 20 kwietnia w godz. 10.00-15.00 odbędzie się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim przy ul. Bogusławskiego 1. Wezmą w niej udział środowiska osób z niepełnosprawnościami, naukowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Udział potwierdzili m.in. Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Teresa Hernik - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

A
A

„Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio” – to tytuł debaty, która 20 kwietnia w godz. 10.00-15.00 odbędzie się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim przy ul. Bogusławskiego 1. Wezmą w niej udział środowiska osób z niepełnosprawnościami, naukowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Udział potwierdzili m.in. Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Teresa Hernik - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki – Senator.

Organizatorami tego przedsięwzięcia są Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Unia Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny. Dyskusja dotyczyć będzie ważnych zagadnień polityki publicznej wobec niepełnosprawności oraz problemów związanych z wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wystosują także „Apel gdański; O godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce”.

Debatę poprowadzą: Agnieszka Oszczyk i Piotr Świąc – dziennikarze TVP Gdańsk

09.00 – 10.00

REJESTRACJA UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.10

Otwarcie debaty, powitanie uczestniczek/uczestników w imieniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Samorządu Gdańskiego

10.10 – 10.20

Maria Król – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – Niepełnosprawność – nowe spojrzenie

10.20 – 10.30

Krystyna Mrugalska – Honorowa Przewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – Myślenie konwencyjne jako droga do niezależności osoby z niepełnosprawnością

10.30 – 10.45

dr hab. Janusz Erenc – Uniwersytet Gdański – Warunki i jakość życia osób z niepełnosprawnościami w perspektywie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na podstawie wyników badań UM Gdańsk

10.45 – 11.15

Rehabilitacja i opieka zdrowotna jako żywotna potrzeba osób z niepełnosprawnościami – o potrzebie skutecznych standardów

Panel dyskusyjny z udziałem osób z niepełnosprawnościami – prowadzenie: dr hab. n.med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Uniwersytet Rzeszowski

11.15 – 11.45

Jakiej edukacji potrzebujemy?

Panel dyskusyjny z udziałem osób z niepełnosprawnościami – prowadzenie: dr Ewa Wapiennik-Kuczbajska – Akademia Pedagogiki Specjalnej i Maciej Barański – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 44 w Gdańsku

11.45 – 12.15

Czego potrzebujemy dla niezależnego życia?

Panel dyskusyjny z udziałem osób z niepełnosprawnościami – prowadzenie: prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej

12.15 – 12.45

PRZERWA KAWOWA

12.45 – 13.15

Chcemy pracować i zarabiać na otwartym rynku pracy

Panel dyskusyjny z udziałem osób z niepełnosprawnościami – prowadzenie: Małgorzata Gorący – Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”

13.15 – 13.45

Nasze prawo do pełnego udziału w życiu publicznym i korzystania z ogólnodostępnych możliwości. Jakie bariery nas blokują?

Panel dyskusyjny z udziałem osób z niepełnosprawnościami – prowadzenie: dr hab. Janusz Erenc – Uniwersytet Gdański i Kamil Kabasiński – Stowarzyszenie  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

13.45 – 14.30

Rola władzy lokalnej, administracji samorządowe i rządowej  oraz ich współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych we wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych, polityków i lokalnych władz – prowadzenie: Piotr Świąc – TVP Gdańsk

14.30 – 15.00

Dyskusja ogólna i przyjęcie Apelu do parlamentarzystów i administracji rządowej i samorządowej o konkretne zaangażowanie w proces wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych we współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe