Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Co dalej z Trasą Gdańsk Południe – Wrzeszcz? Koreferat pracowników Politechniki Gdańskiej gotowy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otrzymała koreferat przygotowany przez pracowników Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. Dokument został opublikowany na stronie internetowej http://drmg.gdansk.pl wraz z komentarzem DRMG i stanowiskiem projektanta koncepcji przebiegu trasy GP-W – firmy Mosty Katowice Sp. z o.o.

A
A

Przypomnijmy: trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz łączyć ma w przyszłości południowe dzielnice Gdańska (Ujeścisko, Jasień) z rejonem dworca PKP we Wrzeszczu. Tramwaj docierać ma tam z pominięciem wąskiego gardła, jakim jest rejon Dworca Głównego PKP w Gdańsku, co znacznie skróci czas przejazdu. W marcu i kwietniu odbyła się seria pięciu spotkań informacyjnych, podczas których Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prezentowała analizę wielokryterialną przygotowaną przez firmę Mosty Katowice. Analiza przedstawiała trzy najkorzystniejsze – zdaniem autorów dokumentu – warianty przebiegu trasy spośród czternastu.

Podsumowaniem spotkań, podczas których mieszkańcy zgłosili wiele uwag do proponowanych wariantów, miał być koreferat przygotowywany przez Politechnikę. Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej w swoim dokumencie raz jeszcze przeanalizowali omawiane warianty.

Dokument miał być gotowy w czerwcu, ale ostatecznie został przekazany DRMG w ostatnich dniach lipca. Można się z nim zapoznać na pod adresem http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=753.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem i publikujemy go w całości, choć naszym zdaniem rozdział 4.4 jest raczej autorską propozycją analizy wpływu doboru kryteriów na ocenę wariantów, zaś rozdział 4.6 nie uwzględnia pełnej analizy skutków wprowadzenia tramwaju w skrzyżowanie ulic Do Studzienki i Grunwaldzkiej – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG. – Dlatego zdecydowaliśmy się do dokumentu dołączyć również stanowisko Mostów Katowice – dodaje.

Miejskich urzędników wciąż czeka podjęcie decyzji dotyczącej wyboru wariantu. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowań do realizacji inwestycji. Póki co nadal rozważane są dwie możliwości:

- Przygotowujemy się do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch wariantów przebiegu trasy – ulicą Do Studzienki i ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego – mówi Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)