PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Blisko 500 zdolnych uczniów otrzyma nagrody!

Blisko 500 zdolnych uczniów otrzyma nagrody!
Są nie tylko uzdolnieni ale też działają społecznie - 474 uczennic i uczniów otrzyma z rąk prezydenta Pawła Adamowicza dyplomy za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Na tegoroczne stypendia naukowe przeznaczono ponad 192 tys zł. Wręczenie stypendiów odbędzie się we wtorek, 16 października o godz. 17.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 13.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego przyznawane jest w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska. We wtorek wręczone zostaną nagrody za wyniki w nauce oraz w kategorii wybitnych talentów. Dzień później, stypendia zostaną wręczone za szczególne osiągnięcia sportowe.