Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

127 nowych nauczycieli mianowanych

10 września o godz. 12.30 w Dworze Artusa w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz wręczy akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 127 pedagogom. W czasie uroczystości nauczyciele złożą ślubowanie.

A
A

W lipcu 2015 r. odbyła się 30 sesja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy nauczycieli w tej formule realizowany jest od roku 2001.

Do Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku wpłynęło 128 wniosków od nauczycieli kontraktowych z gdańskich szkół i placówek, którzy otrzymali pozytywną ocenę za okres stażu. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy.

Zgodnie z procedurą, egzaminy przeprowadzały komisje egzaminacyjne, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Skład komisji egzaminacyjnej był inny dla każdego z nauczycieli uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym.

W pracach Komisji egzaminacyjnych uczestniczyło:
- 3 przewodniczących komisji
- 79 dyrektorów gdańskich szkół
- 7 przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku
- 19 ekspertów różnych specjalności
- przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego

Akty mianowania otrzyma 127 nauczycieli, którzy zdali egzamin. Maksymalną liczbę punktów od wszystkich członków komisji uzyskało 24 nauczycieli. Wyróżniający się nauczyciele wraz z aktem otrzymają list gratulacyjny.
W związku z uzyskanym wyższym stopniem awansu zawodowego wynagrodzenie nauczycieli uległo podwyższeniu z dniem 1.09.2015 r.

Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela (6.04.2000 r.) w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejne 30 sesji egzaminacyjnych awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało łącznie 3 043 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Gdańsk.

Nauczyciele mianowani mogą rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego -  nauczyciela dyplomowanego – po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Postępowanie kwalifikacyjne na wyższy stopień przeprowadza Kuratorium Oświaty.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)