Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

A
A
Nazwa spółkiLogo
Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.

Adres spółkiLokalizacja

ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00
http://www.renk.pl
e-mail: sekretariat@renk.pl


Udziałowcy / akcjonariuszeWartość udziałów / akcji% udziałów akcji/głosów

kapitał zakładowy 65.961.000 zł

Ministerstwo Skarbu Państwa
Gmina Miasta Gdańska
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Pozostali


63.494.000 zł
583.000 zł
500.000 zł
1.384.000 zł


96,26% /94,15%
0,88% / 0,78%
0,76% / 1,34%
2,10% / 3,72%

Zarząd

Prezes:
Sławomir Niecko