Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Opinia o nas

Ankieta

A
A

Szanowni Państwo!

Jesteśmy przedstawicielami administracji samorządowej, pełniąc rolę usługodawczą wobec mieszkańców miasta. Pragniemy spełniać ją jeszcze lepiej i sprawniej. Dlatego też chcielibyśmy, abyście Państwo wyrazili swoją opinię na temat pracy poszczególnych wydziałów, referatów i oddziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.