Odnowiona ulica Raduńska w Gdańsku ucieszy mieszkańców Oruni!

Zakończył się II etap poprawy stanu nawierzchni ulicy Raduńskiej w Gdańsku. Inwestycja miała na celu nie tylko wymianę nawierzchni, ale także i przebudowę sieci wodociągowej. Dodatkowo w ramach zadania poprawiono również bezpieczeństwo pieszych w okolicy Parku Oruńskiego w Gdańsku, jednego ze zwycięskich projektów BO 2017.

Odnowiona ulica Raduńska w Gdańsku ucieszy mieszkańców Oruni!
A
A
data publikacji: 03 stycznia 2018 r.

Zakończony w grudniu II etap przebudowy ul. Raduńskiej prowadzony był na odcinku od mostu na Potoku Oruńskim do ul. Nowiny. W ramach prac wymieniona została nawierzchnia jezdni na kostkę kamienną, wykonano nowy chodnik z płytek betonowych, a także zagospodarowano zieleń. Na długości ok. 145 m przebudowana została również sieć wodociągowa. W ramach zwycięskiego projektu z BO 2017 w okolicy skrzyżowania ul. Raduńskiej z ul. Nowiny wykonane zostało wyniesione przejście dla pieszych, progi zwalniające, zagospodarowany został również mały plac u zbiegu ulic Nowiny i Raduńskiej.

Na początku 2017 r. zakończył się również I etap poprawy stanu nawierzchni ul. Raduńskiej prowadzony od ul. Szafirowej w kierunku do mostku nad Potokiem Oruńskim.
Zarówno pierwszy jak i drugi etap prac realizowany był przez firmę EUROVIA S.A. z Kobierzyc, a łączny koszt realizacji wynosi ok. 2,3 mln zł.

Więcej informacji na temat realizacji zadań na stronie DRMG:
http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=784
http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=964

Odnowiona ul. Raduńska
Odnowiona ul. Raduńska
DRMG

Agnieszka Zakrzacka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
więcej tekstów autora
Agnieszka Zakrzacka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
więcej tekstów autora