Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Odbierz bezpłatnie mapę o gdańskich wodach

W 2012 roku wydano mapę po raz pierwszy, obecnie przygotowano wydanie drugie, z aktualnymi danymi – mowa o mapie „Gdańskie wody”, w której znajdziemy najważniejsze informacje na temat gdańskich zbiorników wodnych, potoków, ujęć wody oraz systemie monitoringu hydrologicznego czy przystani wodnych. Urząd przygotował 5000 egzemplarzy mapy, którą od dziś można odbierać w dwóch punktach.

A
A

Od poniedziałku 7 stycznia są one rozdawane w siedzibie Wydziału Środowiska UMG przy ul. Piekarniczej 16 oraz w gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (na portierni).
- Mapa przedstawia rzeki i potoki Gdańska oraz system odprowadzania wód opadowych z terenu miasta. Pokazuje infrastrukturę przeciwpowodziową i wstępną ocenę ryzyka powodziowego – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska i pomysłodawca mapy. – Na mapie zaznaczano także strefy ochronne ujęć wód do zaopatrzenia mieszkańców Gdańska.

Wydawnictwo przygotował Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, we współpracy z Wydziałem Programów Rozwojowych oraz spółką Gdańskie Wody.
W najbliższych dniach zamieszczona będzie także wersja elektroniczna mapy na stronie Miasta.

Mapa Gdańskie wody
Mapa "Gdańskie wody"
Maciej Nicgorski


Mapa do pobrania:

Mapa B1 Wody Gdańska - niebieska kropla (34.32 MB)
Część wschodnia - wersja końcowa (3.46 MB)
Wody Gdańska - duża mapa - wersja końcowa (20.02 MB)


Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy