PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Agnieszka Iwanowicz zdjęcie

Miejski Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Iwanowicz

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: (+48 58) 323 70 11
e-mail: mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

80-803 Gdańsk

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek - od 8:00 do 16:00
  • środa - od 10:00 do 17:00
  • czwartek - od 8:00 do 16:00

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie w godzinach pracy biura oraz - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu - osobiście w swojej siedzibie.

Na adres mrk@gdansk.gda.pl można przesyłać uzupełnienia do złożonych już wniosków o interwencję bądź inne informacje, związane z prowadzoną w biurze sprawą konsumenta (pod tym adresem nie są udzielane porady konsumenckie).

Zalecamy korzystanie przede wszystkim z porad, zamieszczonych m.in. na naszej stronie oraz porad telefonicznych. Terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie pod numerem (+48 58) 323 70 11 w godzinach pracy biura.

Ogólnopolska Infolinia Konsumencka  tel.:  801 440 220, 222 66 76 76
Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 10:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Pomoc w języku angielskim: Your rights in Poland – CONSUMER GUIDE
Pomoc w języku ukraińskim: Ваші права в Польщі – ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o korzystanie z formularzy dostępnych na stronie http://www.poradydlakonsumentow.pl/