Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA wyróżniony!

Platforma kulturalna „Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE)” postanowiła przyznać Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA wyróżnienie EFFE Label 2017-2018.

A
A

EFFE jest międzynarodową inicjatywą powołaną do życia przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA), a jej działalność ukierunkowana jest na promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. Spośród nadesłanych aplikacji międzynarodowa komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze festiwale, które zostaną włączone w tworzenie europejskiej platformy festiwali kulturalnych.

Zeszłoroczna FETA zgromadziła wielu widzów

Jury, włączając FETĘ do grona wyróżnionych festiwali, doceniło jej unikalną atmosferę, na którą składa się nie tylko lokalizacja na terenach stopniowo obejmowanych rewitalizacją, ale przede wszystkim współpraca z mieszkańcami zajmowanych obszarów – dzielnic Dolne Miasto i Stare Przedmieście, silnie angażujących się w realizację wydarzenia. Udział wolontariuszy i lokalnych organizacji pozarządowych wydaje się potwierdzać głębokie relacje z lokalną społecznością i jej głęboką identyfikację z imprezą. Ponadto komisja podkreśliła internacjonalność wyborów dotyczących programu festiwalu w ramach, którego prezentowane są spektakle z całego świata – począwszy od widowiskowych produkcji po kameralne przedsięwzięcia, często o tematyce komentującej bieżące zjawiska społeczne i kwestie polityczne.   

Niektóre spektakle festiwalu są bardzo widowiskowe

Wyróżnienie EFFE Label 2017-2018 zapewni FECIE łatwość dostępu do licznych zagranicznych odbiorców, nie tylko widowni, ale również artystów, organizacji i zrzeszeń artystycznych, teatrów tradycyjnych oraz tańca, władz na różnych szczeblach, sponsorów, a także mediów. Co więcej, EFFE obejmie wyróżnione festiwale intensywną kampanią promocyjną na arenie międzynarodowej.

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Biuro organizacyjne: „Plama” Gdański Archipelag Kultury

Ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

Tel. 58 557 42 47

www.feta.pl

Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy