PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie Nr 73/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

A
A

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, składanego w trybie konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-002/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Do pobrania:

Zarządzenie PMG Nr 73_21 z dnia 25 stycznia 2021 r. dot. powołania komisji konkursowej i regulamin pracy komisji (320.39 KB)