PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1119/18 PMG z dnia 12 lipca 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A
Oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 13-16 sierpnia 2018 r., do Ogłaszającego konkurs do Sekretariatu Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kartuska 5, II piętro. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
UWAGA! W przypadku potwierdzeń złożenia oferty oraz oświadczeń o niekaralności, dokumenty te muszą być w oryginale.
 
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Do pobrania: