Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykaz ofert, które zostały złożone w otwartym konkursie ofert 2017 r na " Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska"

A
A
Wykaz wszystkich ofert, które zostały  złożone do Wydziału Programów Rozwojowych w otwartym konkursie ofert 2017r na " Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska" wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupelnienia braków formalnych.
Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprasza Organizacje Pozarządowe do uzupelnienia ofert-braków formalnych dla zadania publicznego pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska".
W załączeniu wykaz 10 ofert konkursowych, złożonych do dnia 4 sierpnia 2017r przez Organizacje Pozarządowe, w tym 5 ofert zawierają braki formalne do uzupelnienia w dniach: 18 sierpnia 2017r, 21 sierpnia 2017r,  22 sierpnia 2017r- do godz. 15.00.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupelnienia.