PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

A
A

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa


na realizację planowanego projektu „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, składanego w trybie ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu zamkniętego
nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-002/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Zarządzeniem
Nr 1805/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

 

Braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy ofert. Braki formalne można uzupełnić w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, Gdańsk – sekretariat, w dniach i godzinach pracy, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 08:00 – 16:00, środa 08:00 – 17:00, piątek 08:00 – 15:00.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferta spełniająca kryteria formalne przekazywana jest do oceny merytorycznej.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w terminie składania ofert do Urząd Miejski w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 lub ul. Wilanowska 2 w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa.

 

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Ocena formalna / do uzupełnienia

WRS/3.2.1/01

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Gdańska

ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

Pozytywna ocena formalna

 Do pobrania

Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej. (200.67 KB)