PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wieloletni otwarty konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wieloletni otwarty konkurs ofert 2019 - 2022 na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowany w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Termin składania ofert: 31.07.2019 roku do godziny 17:00.

Poświadczenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną wygenerowane z systemu witkac.pl. oraz papierową wersję oferty należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2019 roku w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska: 14-17), ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty i papierowej wersji oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

UWAGA: Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda i Lidia Miszczuk, pok. 155,123  tel. 58 323 65 17, 58 323 65 51, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl, lidia.miszczuk@gdansk.gda.pl

w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. 58 323 61 24, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

do pobrania:

ZARZĄDZENIE PMG 996 19 (359.49 KB)

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 996 19 szczegółowe warunki (2.1 MB)

ZAŁ 1 DO ZAŁ oferta wzór (913.87 KB)

ZAŁ 2 DO ZAŁ karta oceny (524.69 KB)

ZAŁ 3 DO ZAŁ karta oceny z opisem (911.32 KB)

link do systemu Witkac

https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=10331

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla osób zainteresowanych złożeniem swojej oferty w wieloletnim otwartym konkursie ofert 2019-2022 na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Będziemy na Państwa czekać 10 lipca 2019 r., o godzinie 17.00 w sali 107 w Urzędzie Miejskim, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Lidia Miszczuk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury