PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uzupełnienie braków formalnych w otwartym Konkursie ofert 2018 roku na zadanie pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta" Gdańska"

Uzupełnienie braków formalnych w otwartym Konkursie ofert 2018 roku na zadanie pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta" Gdańska"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wykaz wszystkich ofert, które zostały złożone do Wydziału Programów Rozwojowych do dnia 20 czerwca 2018r w otwartym Konkursie ofert 2018r na zadanie pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta" Gdańska" wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych. Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprasza Organizacje Pozarządowe do uzupełnienia ofert- braków formalnych dla zadania publicznego pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie Miasta Gdańska". W załączeniu wykaz 11 ofert konkursowych złożonych przez Organizacje Pozarządowe, w tym siedem ofert zawiera braki formalne do uzupełnienia w dniach: 5 lipca 2018r ( czwartek w godz.8-16), 6 lipca 2018r ( piątek w godz. 8-15), 9 lipca 2018r ( poniedziałek w godz. 8-16).
W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
 
 
Andrzej SzkutnikUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Andrzej Szkutnik - najnowsze