PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w projekcie "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30 + IV"

A
A

Rozstrzygnięcie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w projekcie "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30 + IV"

Dokonuje się rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoja przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV” w ramach 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłoszonego zarządzeniem Nr 776/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2021 r., w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 924/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zarządzenie.2021-07-05 (163.53 KB)