PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023

A
A

Do pobrania:

rozstrzygnięcie Lp1 (100.97 KB)

rozstrzygnięcie Lp.2 (98.29 KB)

rozstrzygnięcie Lp.3 (100.91 KB)

rozstrzygnięcie Lp.4 (101.01 KB)

rozstrzygnięcie Lp.5 (100.34 KB)

Rozstrzygnięcie Lp.6 (99.24 KB)

 

wyniki oceny formalnej Lp. 3 (100.21 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 28.06- 1.07.2021 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12.