PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska – uzależnienia

A
A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza częściowe rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska

Do pobrania:

Oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska podlegają procedurze odwoławczej. Odwołania należy składać w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 20-22.01.2021 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć
w dn. 25.01.2021 r. do ogłaszającego konkurs do Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.