PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert złożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 1598/20 PMG z dnia 20 listopada 2020 roku

A
A

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1598/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 r.

Do obrania:
Rozstrzygnięcie konkursu-Lp1 (290.03 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu-Lp2 (284.05 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu-Lp3 (292.61 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu-Lp4 (295.33 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać
w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 22 - 24.12.2020 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 – ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.