Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

A
A
data publikacji: 11 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu (519.1 KB)

Marcin Męczykowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku