PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie wyników otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Podstawa   prawna:  Zarządzenie Nr 782/16 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 31 maja 2016  r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu  zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt  14 Zarządzenia Nr 782/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja  2016 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu tj. do dnia 29 lipca 2016 r.  Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14, będzie równoznaczne z rezygnacją  oferenta z przyznanej dotacji.

Do pobrania:

Wyniki konkursu (19.63 KB)

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów (12.55 KB)

Oświadczenie VAT (27 KB)

Druk zaktualizowanego harmonogramu zadania (34.5 KB)

Druk zaktualizowanego kosztorysu zadania (44.5 KB)

Sprawozdanie z realizacji zadania (84.5 KB)