PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II”

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 27 maja 2019 roku.

 

 Do pobrania: 

Zarządzenie 30.04.19 (379.57 KB)

Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert (23.37 KB)

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy (17.23 KB)

Załącznik nr 3 Karta oceny oferty (16.34 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy