Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

A
A

ZARZĄDZENIE NR 123/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Do pobrania:
Zarządzenie (513.25 KB)
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu (71 KB)