PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – Gdański Fundusz Tolerancji.

A
A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – Gdański Fundusz Tolerancji.

Na podstawie Zarządzenia nr 1829/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2021 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl. Przejdź do systemu witkac.pl

Oferty można składać do dnia 31 grudnia 2021 r. do godziny 15.00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

c) Gdański Fundusz Tolerancji:  w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych dot. różnorodności, praw człowieka, swobód obywatelskich, o charakterze aktywizacyjnym i integrującym społeczność lokalną – 100.000,00 złotych.

 

Plik do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (674.57 KB)