PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WRS - dogrywka 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WRS - dogrywka 2
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie Zarządzenia nr 1042/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać od dnia 2 lipca 2018 r do dnia 23 lipca 2018 r do godz: 16:00

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

21) Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej 

c) wspieranie innowacji społecznych- Gdański Fundusz Innowacji  – w formie regrantingu: 60 000,00 zł 

 

f)  integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich110 000,00 zł

 

8) Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania:

- Stworzenie Klubu Kibica Niepełnosprawnego: 30 000,00 zł

 

26)  Realizacja założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej: 45 000,00 zł

 

 

Działania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

1. Zakup doposażenia Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo: 10 000 zł

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert
Instrukcja tworzenia konta w systemie witkac
Instrukcja składania oferty w systemie witkac
 

 

 

Michał PielechowskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Michał Pielechowski - najnowsze