PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

A
A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych- Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

 

Na podstawie Zarządzenia nr 321/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2021 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej opis zadania z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 16 kwietnia 2021 r.  do godz: 14:59.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

  • zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 375 000 zł:

- 125 000 zł w roku 2021,

- 125 000 zł w roku 2022,

- 125 000 zł w roku 2023, w zakresie:

  • pomocy weterynaryjnej, rehabilitacji i opieki nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami
    z terenu Gminy Miasta Gdańska;
  • obsługi telefonicznej mieszkańców Gminy Miasta Gdańska zgłaszającymi się
    z problemami dotyczącymi przedmiotu dotacji (zapytania dotyczące zwierząt, opieki nad nimi, przyjmowanie zgłoszeń i ich obsługa);
  • propagowania postaw przyjaznych zwierzętom, właściwych zachowań poprzez stosowne publikacje i promocję (edukacja ekologiczna).

 

Nabór na stronie internetowej systemu witkac.pl

Szczegółowe warunki konkursu w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 321/2021 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska, określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.