PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie Zarządzenia Nr 1227/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 lipca 2017r. ogłasza się konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) na podstawie Uchwały nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

Do pobrania: