PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Odwołanie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska

A
A

Odwołuje się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 287/20 z dnia 5 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 501/20 z dnia 22 kwietnia 2020r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie odwołania otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

 

Łukasz Witczak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Mobilności Aktywnej