PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

KONKURS OFERT NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2019 II EDYCJA

Otwarty konkurs ofert 2019 na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 - II EDYCJA

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2019 - II EDYCJA, organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

 

Termin składania ofert: 14.06.2019 roku do godziny 15:00.

 

Poświadczenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną wygenerowane z systemu witkac.pl. należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia19.06. 2019 roku w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska: 14-17), ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

 

W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

UWAGA: Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Link do Konkursu na Działania Kulturalne 2019 w Witkacu - https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=10102

 

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

 

  • w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda i Lidia Miszczuk, pok. 155, tel. 58 323 65 17, 58 323 65 51, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl
  • w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. 58 323 61 24, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

 

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE 797-19 (57.5 KB)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 797-19 (39.32 KB)

ZAŁĄCZNIK 1 do załącznika do Zarządzenia 797-19 (24.16 KB)

ZAŁĄCZNIK 2 do załącznika do ZARZĄDZENIA 797-19 (26.21 KB)

ZAŁĄCZNIK 3 do załącznika do ZARZĄDZENIA 797-19 (28.23 KB)


Lidia Miszczuk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury