PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Częściowe unieważnienie konkursu ofert głoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1814/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.

A
A

ZARZĄDZENIE NR 2051/19 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

 

Do pobrania: 

Zarządzenie PMG 2051/19 (125.37 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy