PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – promocja, edukacja

A
A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020

Do obrania:
Rozstrzygnięcie konkursu - promocja, edukacja (286.98 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać
w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 10 - 14.01.2020 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs Sekretariat Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-803 Gdańsk, II piętro.