PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.11.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Górki Wschodnie wraz z towarzyszącym jej lasem mierzejowym

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.11.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Górki Wschodnie wraz z towarzyszącym jej lasem mierzejowym