PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.03.2023r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu ujęcia wody Polanki w Gdańsku

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.03.2023r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu ujęcia wody Polanki w Gdańsku