PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku – Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku – Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.);

Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania Starosty

zawiadamia, iż w dniu 13.03.2020 r., decyzją nr WUiA-V.6740.1415-8.2019.IG.281680 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku – Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu, a informację o inwestycji mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia wyłącznie za pośrednictwem poczty.

POUCZENIE: Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

 

Nowa Warszawska umorzenie (369.3 KB)

Iwona GołąbUrząd Miejski w GdańskuWydział Urbanistyki i ArchitekturyReferat Architektury - Wrzeszcz
Iwona Gołąb - najnowsze