PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 31.07.2020r. dot. przedsięwzięcia pn."Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 31.07.2020r. dot. przedsięwzięcia pn."Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I".