Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zarządzenie nr 134/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

A
A
Andrzej Szkutnik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi