PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zarządzenie nr 134/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Zarządzenie nr 134/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej Oferty na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do pobrania: treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska (69.54 KB)

Andrzej SzkutnikUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Andrzej Szkutnik - najnowsze