PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zarządzenie Nr 1319 / 15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 1319 / 15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Gdańska