PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zakończenie robót sanitarnych w rejonie skrzyżowania ulic Hallera, Klinicznej i Wyspiańskiego

A
A


W dniu 4 kwietnia br. zakończono, zgodnie z założonym harmonogramem, prace związane z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Hallera, Klinicznej i Wyspiańskiego. Prace te prowadzone są na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Ze względu na prowadzoną w tym rejonie na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska od początku marca modernizację torowiska wyjątkowo ważne stało się postępowanie zgodnie z harmonogramem, by część prac sanitarnych wykonać wyprzedzająco a pozostałe prowadzić w sposób nie kolidujący z działaniami Wykonawcy robót torowo-drogowych. Prace stanowiące kolejny krok przystosowania infrastruktury kanalizacyjnej do wyłączenia z eksploatacji przestarzałej oczyszczalni ścieków Zaspa prowadzono w dwóch etapach. Pierwszy, zakończony 7 marca, stanowiły roboty w obrębie jezdni natomiast w drugim etapie prace kontynuowano w terenie zielonym sąsiadującym ze Węzłem Kliniczna. Dzięki wspólnym wysiłkom Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej oraz Wykonawcy robót Konsorcjum Doraco-Hydrobudowa-Infra prace prowadzone w newralgicznym dla Gdańska miejscu zostały zakończone pełnym sukcesem. Obecnie w rejonie skrzyżowania trwają nadal prace związane robotami torowo-drogowymi w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.