PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Z decyzją podatkową do mieszkańców!

Z decyzją podatkową do mieszkańców!
Z decyzją podatkową do mieszkańców!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rusza dystrybucja decyzji podatkowych. Po raz drugi decyzje podatkowe dostarczą gdańszczanom do domów osobiście pracownicy Urzędu Miasta Gdańska.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, pisma, decyzje itp. z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego (Prezydenta Miasta Gdańska). Zatem decyzje podatkowe roznoszone będą tylko przez pracowników UMG.

Doręczyciele ? pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
Na żądanie podatnika zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej. Doręczanie może odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy (np. podczas urlopu) oraz w soboty pomiędzy 8.00 a 20.00.

Akcja potrwa do 15 lutego włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną wysłane pocztą.