PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r.

XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r.
XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 W załączeniu porządek obrad: pobierz_porzadek_obrad_XXXVIII_sesji_RMG (157.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

       

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

 Wystąpienie p. Mateusza Kusznierewicza – Prezesa Fundacji Gdańskiej;

      - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

 1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 907);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 908);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno -fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku (druk 885);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku (druk 890);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka w miescie Gdańsku  (druk 891);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa –VII Dwór  rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku (druk 878);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Dolny - browar II przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 879);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga  w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku (druk 880);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 881);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wyspa Spichrzów rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Pożarniczej w mieście Gdańsku (druk 882);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku (druk 886);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - Hala Plażowa w mieście Gdańsku (druk 887);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku (druk 877);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

15) w sprawie nadania nazwy ulicy (płk. Jana Pałubickiego) (druk 888);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

16) zmieniająca uchwałę nr V/30/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (druk 911);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz –Prezydent Miasta Gdańska

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

 

17) w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 800);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

18) w sprawie wyrażenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański (druk 884);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

19) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 910);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger- Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

20) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 896);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 897);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

22) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 898);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

23) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Instytutu Kultury Miejskiej (druk 899);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

24) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Europejskiego Centrum Solidarności (druk 900);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

25) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk 901);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

26) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Cappelli Gedanensis (druk 902);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

27) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiego Teatru Miniatura (druk 903);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

 28) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Klubu Żak (druk 904);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

29) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 905);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

30) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 906);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

31) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 889);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 

32) w sprawie nadania imienia Ireny Sendlerowej Bursie Gdańskiej z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 883);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                              Bogdan Oleszek