PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 kwietnia 2013r.

XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 kwietnia 2013r.
Obrady XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska odbędą się w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 W załączeniu porządek obrad: pobierz_XXXVII_sesja_RMG (125.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    w sprawie powołania Kapituły "Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)" i "Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)" (druk 838);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

 2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 867);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 3). o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 868);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 4). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 846);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku (druk 847);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 837);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 848);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9). w sprawie zmiany uchwały  nr  LI/1439/10  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  26  sierpnia2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II w mieście Gdańsku (druk 849);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10). w sprawie nadania nazwy ulicy (Mariana Hemara) (druk 839);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 11). w sprawie nadania nazwy ulicy (Połczyńska) (druk 840);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 12). w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 850);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

 13). w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Gdańska w roku 2013  (druk 866);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 14).  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 856);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 15). w sprawie likwidacji  II  Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego  przy  Al.  Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 857);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 16). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego  Nr  2  przy  Al. Gen. Józefa Hallera  16/18 w Gdańsku (druk 858);  

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 17). w sprawie likwidacji  Technikum  dla  Dorosłych  Nr  2  przy  Al.  Gen.  Józefa Hallera  16/18 w Gdańsku (druk 859);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 18). w sprawie  likwidacji  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych  Nr  2  przy  Al.  Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 860);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 19). w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (druk 861);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 20). w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 (druk 862)

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 21). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 863);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 22). w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 864);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 23). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 851);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

  24). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (druk 852);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 25). w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7 (druk 853);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 26). w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 854);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

  27). w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 855);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 28). w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdańsku  z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 865);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 29). w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/290/99 z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 oraz nadania mu statutu (druk 841);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 30). w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 91 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 z siedzibą w Gdańsku (druk 842);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 31). w sprawie nadania imienia "Bł. Matki Teresy z Kalkuty" Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 20 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 (druk 843);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 32). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 844);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 33). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska  (druk 845);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                              Bogdan Oleszek