PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXV sesja RMG 17 czerwca 2016 Oliwa

XXV sesja RMG 17 czerwca 2016 Oliwa
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXV sesja RMG 17 czerwca 2016 Oliwa

BRMG-S.0002.8.2016.AF Gdańsk, dnia 8 czerwca 2016 roku

Pani/Pan
..............................
Radna/y Miasta Gdańska


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 41 ust. 1 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

z w o ł u j ę


obrady XXV sesji Rady Miasta Gdańska, z okazji 90. rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska, w dniu 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 14.00, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Polanki 130 w Gdańsku, z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Wystąpienia okolicznościowe;

3. Rys historyczny – radny Miasta Gdańska Wojciech Stybor;

4. Fotograficzne opowieści Kosycarzy o Oliwie;

5. Część artystyczna – Schola Cantorum Gedanensis;

6. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

pobierz porządek obrad (315.65 KB)