PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXII sesja RMG 28 kwietnia 2016

XXII sesja RMG 28 kwietnia 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXII sesja RMG 28 kwietnia 2016

XXII sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad:  pobierz porządek obrad (73.79 KB)
BRMG-S.0002.5.2016.WK  Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2016                                                                                                                   

                  

 

               Pani/Pan
          ..............................

    Radna/y Miasta Gdańska

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515,   ze zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 

obrady XXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

"Konsultacje społeczne Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku"  

- ref. Piotr Olech   Zastępca Dyr. Wydziału Rozwoju Społecznego

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 675);

 

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok    (druk 676);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 3)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 673);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku   (druk 648);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej w mieście Gdańsku (druk 649);

 

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce - rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w mieście Gdańsku (druk 651);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże w mieście Gdańsku (druk 652);

   

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku (druk 674);

   

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    w sprawie zmiany uchwały nr L/1122/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  w mieście Gdańsku (druk 627);

 

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 10) w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (druk 647);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) w sprawie nadania nazwy (ulica Komputerowa) (druk 658);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

12) w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego) (druk 659);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 630);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 631);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej    przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 632);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 633);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 634);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 635);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 636);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 637);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 638);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 639);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej    przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 640);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 641);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 642);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

26) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej   przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 643);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

27) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 644);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 645);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

29) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do Stowarzyszenia Ośrodków Demokracji Lokalnej ALDA (Association of Local Democracy Agencies) (druk 629)

 

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                     Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Maciej Buczkowski – Z-ca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

 

30) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 653);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                     Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

31) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA (druk 654);

 

                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

32) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod  nazwą: Klub Żak (druk 655);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

33) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Miejskiej  (druk 656);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

34) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Miejski  Teatr Miniatura (druk 657);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                     Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

35) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 628);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                      Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

36) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.874.565 zł  w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (druk 650);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                      Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

37) zmieniająca  uchwałę Rady  Miasta  Gdańska  w  sprawie  zasad  gospodarowania  zasobem  komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich  płatności oraz podziału  Miasta Gdańska na  strefy czynszowe (druk 646);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

38) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Śródmieście Zakład Budżetowy  w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.” (druk 672);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

39) w sprawie organizowania jarmarków miejskich na terenie miasta Gdańska (druk 678);

 

                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

40) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2016  (druk 671);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

41) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji  rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok  w mieście Gdańsku (druk 660)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

42) w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków samorządowych nr 2-10 wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 664)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

43) w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku  (druk 661);

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

44) w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35  w Gdańsku (druk 662)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

45) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (druk 663)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

46) w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Gdańsku (druk 665)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

47) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Dwujęzyczne nr 51 w Gdańsku i I Liceum Ogólnokształcące   im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (druk 666)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

48) w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Gdańsku (druk 667);

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

49) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Dwujęzyczne nr 52 w Gdańsku i XX Liceum Ogólnokształcące   im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku (druk 668)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

50) w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Gdańsku (druk 669)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

51) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 w Gdańsku i III Liceum Ogólnokształcące   im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (druk 670)

 

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

52) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadania statutu jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gdańska (druk 677)

 

                        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                     Janina Liedtke – Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515,    ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

                                                                   Bogdan Oleszek


Mariusz FelińskiBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze