PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXI sesja RMG 31 marca 2016

XXI sesja RMG 31 marca 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXI sesja RMG 31 marca 2016

XXI sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad: pobierz porządek obrad (71.83 KB)


BRMG-S.0002.4.2016.AF          Gdańsk, dnia 23 marca 2016 roku                                                                                                                   

                               

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594,   ze zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

„Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku – podsumowanie 2015 roku”

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 623);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok (druk 624);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)     w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska (druk 588);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera w mieście Gdańsku (druk 601);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku (druk 602);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej w mieście Gdańsku (druk 592);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej  w mieście Gdańsku (druk 593);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 594);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w mieście Gdańsku              (druk 595);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 605);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy   ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku (druk 606);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124A w mieście Gdańsku   (druk 596);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku (druk 565);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i alei Jana Pawła II (druk 604);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


15) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Rozstaje rejon ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego w mieście Gdańsku (druk 599);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


16) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej w mieście Gdańsku (druk 590);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


17) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grodzisko – Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku (druk 591);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


18) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej w mieście Gdańsku (druk 589);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

19)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn – rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej w mieście Gdańsku (druk 600);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


20)   w sprawie zmiany uchwały nr XII/333/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna w mieście Gdańsku (druk 597);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


21) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk 598);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


22)   w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2016 (druk 603);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dagmara Nagórka – Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

 

23) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 617);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

24) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis (druk 618);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

25) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Capella Gedanensis (druk 619);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

26) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 622);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

27) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 607);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

28) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Miasta Sopot, Gminą Miasta Gdynia, Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Wejherowo, Gminą Wejherowo w celu realizacji projektu pn.: „Budowa Tras Rekreacyjnych” (druk 615);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

29) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” w tym podjęcia współpracy z Partnerem spoza Sektora Finansów Publicznych wyłonionym w drodze konkursu (druk 616);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

30) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 608 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

31) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   (druk 609 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

32) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 610 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

33) w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 611 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 34) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk 612 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

35) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 613 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

36) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 614 + autopoprawka)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

37) w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków samorządowych nr 2-10 wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 620);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

38) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 621)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Janina Liedtke – Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska 

                                                                                                             Bogdan Oleszek


Mariusz FelińskiBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze