PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XVI sesja RMG 26 listopada 2015

XVI sesja RMG 26 listopada 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XVI sesja RMG 26 listopada 2015

XVI  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  26 listopada 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:   pobierz porzadek 16 sesji (76.67 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady obrady XVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 900
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska

  • Informacja o wynikach konsultacji społecznych dot. „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030”.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 503);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok   (druk 504);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 519);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk 520);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Abrahama i Alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku (druk 450);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Gwiazda Morza i Letnickiej w mieście Gdańsku (druk 451);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki – Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej w mieście Gdańsku (druk 455);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoków Strzyża i Jasień” (druk 452);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” (druk 453)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10)             w sprawie zmiany uchwały nr L/1122/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku (druk 419 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/347/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia Biura Rozwoju Gdańska (druk 517);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2015 (druk 506);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

13) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2015 (druk 507);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

14) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2015 (druk 508);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

15) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2015 (druk 509);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

16) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2015 (druk 510);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2015 (druk 511);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

18) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” za rok 2015 (druk 512);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

19) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2015 (druk 513);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

20) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2015 (druk 514);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

21) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2015 (druk 515);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

22) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2015 (druk 516);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

23) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 518);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

24) w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników na terenie Gdańska (druk 447);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

25) w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2017 (druk 448);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

26) w sprawie uchwalenia miejskiego programu „Wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy na lata 2016 – 2017” (druk 449);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

27) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Żukowo w celu realizacji projektu, którego celem jest budowa „Węzła integracyjnego Osowa” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (druk 505);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

28) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2015 r. pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęczyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno (druk 521);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 456);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 457);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 458);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 459);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

33) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 460);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

34) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 461);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 462);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

36) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 463);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

37) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 464);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu

38) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 465);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

39) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 466);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

40) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 467);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

41) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 468);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

42) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 469);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

43) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 470);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

44) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 471);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

45) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 472);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

46) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 473);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

47) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 474);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

48) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 475);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

49) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 476);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

50) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 477);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

51) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 478);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

52) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 479);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

53) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 480);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

54) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 481);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

55) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy  sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 482);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

56) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 483);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

57) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 484);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

58) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 485);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

59) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 486);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

60) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 487);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

61) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 488);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

62) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 493);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

63) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 494);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

64) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 495);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

65) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 496);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

66) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 497);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

   Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

67) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 498);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

68) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 499);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

69) w sprawie powierzenia „Gdańskim Melioracjom” Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymywania fontann i studni publicznych (druk 489);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

70) w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska (druk 492);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

71) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 501);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

72) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 502);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

73) w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółce z o. o.  z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego (druk 524);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

74) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020” (druk 500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

75) w sprawie przyjęcia „Szczegółowego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku (druk 437);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

76) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka (druk 522);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Janina Liedtke – Jarema -  p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

77) w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Nasza Rodzinka” (druk 523);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Janina Liedtke – Jarema -  p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

78) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 454);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Przewodniczącej Klubu Platformy Obywatelskiej

                    

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

                                                                              

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze