Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

XLIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 lutego 2014r.

A
A

XLIX  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 lutego 2014r.

XLIX  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 lutego 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XLIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 lutego 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:           

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1173);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2014  (druk 1174);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych  do udzielania ulg (druk 1178);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Maria Wonerska – Dyrektor Wydziału Finansowego

4)    w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 1161);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec, w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście Gdańsku  (druk 1156);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w mieście Gdańsku (druk 1157);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

7) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku (druk 1142); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej w mieście Gdańsku (druk 1143);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordan w rejonie Cmentarza Garnizonowego w mieście Gdańsku (druk 1144);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców w mieście Gdańsku (druk 1147);        

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – cmentarz przy kościele pw. św. Ignacego Loyoli w mieście Gdańsku (druk 1148); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Unruga w mieście Gdańsku (druk 1149); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

 13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Jaworzniaków w mieście Gdańsku (druk 1150); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna w rejonie ulic Platynowej i Krzemowej w mieście Gdańsku (druk 1151); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

15) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 1152); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

16) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Orfeusza w mieście Gdańsku (druk 1153); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

17) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz – Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku (druk 1154); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

18) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Wrzeszcz w mieście Gdańsku (druk 1164); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

19) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek VII Dwór i Strzyża w mieście Gdańsku (druk 1165); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

20) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Strzyża i Brętowo północ w mieście Gdańsku (druk 1166); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

21) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Brętowo południe w mieście Gdańsku (druk 1167); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

22) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Staw Wróbla w mieście Gdańsku (druk 1168); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

23) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku (druk 1169); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

24) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku (druk 1170); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

25) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Matarnia w mieście Gdańsku (druk 1171); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

26) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Klukowo w mieście Gdańsku (druk 1172); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska          

27) w sprawie nadania nazwy ulicy (Edwarda Stachury) (druk 1159); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji             

28) w sprawie nadania nazwy ulicy (Zielony Zakątek) (druk 1160); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji             

29) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku - Śródmieściu w rejonie ulic Wiesława, Nabłotnej   i Długiej Grobli, obejmujących działki nr 55/9 oraz nr 90/8 obr. 91 (druk 1155); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu             

30) w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2014 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej                   z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 1163); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger - Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich             

31) w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030” (druk 1175); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sebastian Zomkowski – Zastępca Dyrektora Zarząd Transportu Miejskiego             

32) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 1176); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej             

33) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 1177); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej             

34) w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania   na rok 2014 (druk 1145); 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej             

35) w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2016” (druk 1146); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej             

 36) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 1162); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jerzy Jasiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji             

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek